Program dela

Klub je v tekmovalnem delu včlanjen v Medobčinsko nogometno zvezo Celje, kjer mladi igralci tudi tekmujejo svoja ligaška tekmovanja.

Prijavljene so selekcije igralcev U-7, U-9, U-11, U-13, U-15 in kadetska ekipa..

 

Naloge kluba so spodbujanje k ukvarjanju z nogometom in tako prispevanje k razvoju področja nogometa v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno in ljubiteljsko ukvarjajo s nogometom in telesno kulturo,
  • si prizadeva za visoko strokovno raven kluba,
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba,
  • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov kluba,
  • posreduje in razvija pri svojih članih razvoj karakternih vrlin, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, kolegialnost,
  • skrbi za množičnost in popularizacijo nogometa in športa med občani, predvsem med mladino, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegni v članstvo,
  • skrbi za kakovostni razvoj vrhunskih nogometašev, ter si prizadeva za napredek v kakovostnem pogledu pri vseh članih kluba,
  • vzgaja svoje člane v duhu fair-playa,
  • skrbi za vzgajanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v klubu