Plan treningov

Igralci kadetske selekcije trenirajo od začetka avgusta 4x tedensko po uro in pol na zunanjem nogometnem igrišču.

Igralci selekcij U-15 in U-13 s treningi pričnejo v drugi polovici avgusta. Treningi potekajo 3-4x tedensko po uro in pol na zunanjem nogometnem igrišču. 

Igralci selekcij U-11 in U-9 (in mlajši) s treningi pričnejo po 20. avgustu. Trenirajo 3x tedensko po uro in pol na zunanjem nogometnem igrišču in na igrišču z umetno travo.

 

V prehodnem zimskem obdobju, predvidoma od novembra do sredine meseca marca, se treningi izvajajo v dvorani, če je vreme ugodno, pa tudi na zunajnem nogometnem igrišču.

Od marca do junija treningi ponovno potekajo po ustaljenem urniku na zunanjem nogometnem igrišču.
V mesecu juliju ni treningov.